Huy quang thực phẩm vàng

Địa chỉ: 20 Lê Lợi ( Khu công nghiệp Tràng Duệ ), An Dương, Hải Phòng

Số điện thoại: 0936.694.428

Email: huyquangubi@gmail.com

Mã số thuế: 0.123.456.789.ABC.DEF.GHK

Địa chỉ công ty trên Google map: